download mega-arrow-down facebook twitter linkedin youtube drawing geveloplossing houtskeletbouw

FSC / PEFC gecertificeerd hout

Alles wat te maken heeft met het milieu, maatschappelijk verantwoord leven en ondernemen, toekomstgericht denken en ecologie valt zo’n beetje onder duurzaamheid. Vaak wordt er gebruik gemaakt van de 3 P’s om duurzaamheid te kaderen: People (mensen), Planet (aarde) en Profit (winst).

Volgende generaties

Bij pvvT vinden we het onze verantwoordelijkheid om oog te hebben voor de toekomst van volgende generaties op aarde. Kleine dingen maken vaak al verschil. Zo minimaliseren en scheiden onze medewerkers het afval, maken we gebruik van LED-verlichting en hebben we warmte- en koude opslag in ons bedrijfspand. Ook werken we in en aan all-electric gebouwen en nieuwbouwpanden met BREEAM-certificering en maken we tijdens onze werkzaamheden zoveel mogelijk gebruik van duurzame materialen zoals bijvoorbeeld isovlas en cellulose isolatiemateriaal.

FSC® en PEFC keurmerk

pvvT is FSC- en PEFC gecertificeerd. Dit betekent dat wij in onze bedrijfsvoering hout en houtproducten met het FSC- of PEFC-keurmerk gebruiken. Waarom? Omdat wij het belangrijk vinden dat bossen duurzaam beheerd worden.

Iedere dag gebruiken we hout. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar als we bossen niet duurzaam beheren wordt het gebruik van hout en houtproducten voor de volgende generaties een stuk minder vanzelfsprekend.

Duurzaam bosbeheer & klimaat

Ontbossing veroorzaakt ongeveer 15% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Plant- en diersoorten verdwijnen en we zetten letterlijk de bijl aan de longen van de aarde. Duurzaam bosbeheer is dan ook een belangrijk middel om verdwijning van bossen tegen te gaan.

Bomen nemen namelijk CO2 op en geven zuurstof terug aan de atmosfeer. De opgenomen koolstof blijft opgeslagen in het hout of houtproduct totdat het, ná recycling, uiteindelijk wordt verbrand. Het gebruik van hout en houtproducten (bij bouwprojecten) is dus goed voor het klimaat, mits deze afkomstig zijn uit duurzaam beheerd bos.

Meer informatie over FSC
Meer informatie over PEFC

Groepsonderneming van Janssen de Jong