Scola van Kinsbergen

Scola van Kinsbergen is een neutrale basisschool, die werkt volgens de OGO-principes.
Er is een peuterspeelzaal (’t Kleinste Bootje), tussenschoolse opvang,
buitenschoolse opvang (Stichting Kinderopvang Elburg) en een naschools activiteiten programma.
De van Kinsbergenschool is dus een brede school.

Door de maatschappelijke schaalvergroting, ook binnen het onderwijs, werd in 1995 het voortgezet onderwijs overgenomen door de Van der Capellen Scholen-gemeenschap in Zwolle. Sinds die tijd is de gemeente Zwolle het bestuur van deze school. Met ingang van het schooljaar 2008-2009 wordt de naam Van der Capellen gewijzigd in het Van Kinsbergen College.
Maandagmorgen 25 augustus 2014 om kwart over acht begon de sloop van de voormalige Rehoboth Mavo. Dit schoolgebouw maakt plaats voor huizen én Scola van Kinsbergen. Half 2015 is gestart met de nieuwbouw en voor de kerst van 2015 is Scola van Kinsbergen opgeleverd!Scola Van Kinsbergen te ElburgScola Van Kinsbergen te Elburg

Project informatie

Begin 2015 is pvvT geveltechniek gevraagd om de gevelbekleding te verzorgen voor SMT Bouw- en Vastgoed. Scola van Kinsbergen is voor SMT Bouw- en Vastgoed een Design & Build project; De materiaalkeuze en detaillering is daarom vooraf bekeken.
In week 44 is  pvvT geveltechniek gestart met het rachelwerk en in week 46 is gestart met het aanbrengen van de houten geveldelen;  pvvT heeft haar werkzaamheden in een tijdsbestek van 5 weken voltooid .  Bij deze opdracht was het erg belangrijk dat de activiteiten binnen het gestelde tijdspad gereed waren; Deze opdracht is dan ook uitgevoerd onder de zogenaamde “Lean gedachten en planning” zodat de kinderen het nieuwe schooljaar kunnen starten in hun nieuwe ruime school!

De gevel is uitgevoerd in een “open” gevelsysteem.

7000 m1 thermowood vuren 18×120 mm voorzien van Woodlife HL-5 aangebracht in wildverband
2500 m1 vuren geïmpregneerde rachels 28×45, in de kleur zwart ivm “open” gevelsysteem
Kleur donker grijs sansin enviro stain ral 7043
Kleur licht groen sansin enviro stain ral 6018
Kleur donker groen sansin enviro stain ral 6029
Kleur rood sansin enviro stain ral 2002
Kleur oranje sansin enviro stain ral 2011
Kleur geel sansin enviro stain ral 1033
Opdrachtgever: SMT Bouw- en Vastgoed
Opgeleverd 2015