ORO “het Rijtven” te Deurne

ORO is zorg met bezieling, voor mensen met een verstandelijke beperking. In de regio Zuidoost Brabant bieden de medewerkers van ORO, samen met de vrijwilligers,  kind- en jeugdzorg, professionele hulpverlening, dagbesteding en  werken en wonen aan.  Dat doet ORO met passie voor haar cliënten. De cliënten bepalen hun richting en ORO verwezenlijkt wensen. ORO ziet kansen en wil deze benutten zodat je, ook wanneer je leeft met een beperking, volwaardig deel kunt uitmaken van de samenleving.

Hierdoor heeft er een uitbreiding plaats gevonden op het terrein van ORO “het Rijtven” te Deurne, met de nieuwbouw van vijf duurzame groepswoningen en drie dagbestedingsgebouwen voor 60 cliënten.ORO Het RijtvenORO Het Rijtven

Project informatie

Eind 2014 werd pvvT geveltechniek benaderd om in een kort tijdsbestek vijf duurzame groepswoningen en drie dagbestedingsgebouwen voor 60 cliënten te voorzien van ca. 1100 m2 Eternit gevelbekleding. Door de Eternit delen vanaf tekening kant en klaar gezaagd aan te leveren kan er een korte en snelle montagetijd plaats vinden.
pvvT geveltechniek heeft op dit project de achterconstructie compleet gereed aangeleverd gekregen waardoor pvvT enkel alleen de rachels heeft uitgevuld en aangebracht en deze voorzien van de Eternit gevelbekleding middels rvs nagels op kleur.

De gevel is uitgevoerd in een “open systeem”

Eternit

De gevelstroken zijn ontwikkeld op basis van de toonaangevende kennis en ervaring van Eternit op het gebied van vezelcementmaterialen. Zij zorgen voor een duurzame en decoratieve bescherming van gevels, geveldelen en bijgebouwen. Deze onderdelen zijn goed te combineren dankzij het kloppende kleurenschema.

1100 m2 Eternit sidings
Kleur: cappuccino met structuur Smooth
open gevel systeem
Opdrachtgever:
van oord bouw
Opgeleverd 2015